สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินหรือ  Emergency light  อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างสำรองในอาคาร อุปกรณ์นี้จะติดสว่างขึ้นมาแบบอัตโนมัติหากไฟฟ้าดับ ไฟฉุกเฉินทำงานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีทั้งแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นและแบตเตอรี่แบบแห้ง ซึ่งจะชาร์จอยู่กับไฟบ้านตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมใช้งานทุกครั้งที่ไฟฟ้าดับ ภายในไฟฉุกเฉินนอกจากประกอบด้วยแบตเตอรี่ก็ยังมีวงจรชาร์จ หลอดไฟและสวิตช์อัตโนมัติ  ในสภาวะปกติที่มีไฟฟ้า วงจรชาร์จประจุแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา สำหรับสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรไฟไว้เพื่อไม่ให้ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ วงจรชาร์จจะหยุดทำงานทันทีและสวิตช์อัตโนมัติจะทำการต่อหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไฟฉุกเฉินติดสว่างขึ้นมาและเมื่อไฟฟ้าระบบปกติกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง วงจรชาร์จจะกลับมาทำงานอีกครั้งเช่นเดียวกันและสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟออกทำให้ไฟฉุกเฉินอันดับลง ปัจจุบันไฟฉุกเฉินนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ฯลฯ มักมีกฎหมายควบคุมอาคารให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ระบบไฟฟ้าปกติดับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารอาจมองไม่เห็นทางออก ดังนั้น การมีไฟฉุกเฉินจึงสำคัญมากๆ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและทำให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจมากขึ้นสามารถอพยพผู้ที่อยู่ในอาคารออกมาได้อย่างรวดเร็ว  ข้อแนะนำในการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน อย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีทั้งแบบแห้งและแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่น หากเป็นแบบเติมน้ำกลั่นเหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือพื้นที่โล่งตามทางเดิน